Brikety Brikety Válec T

Cena od 5,20 Kč / Kg
Množství (kg)
Do košíku

Dřevěné brikety Válec T vyrábíme z pilin vznikajících zpracováním odkorněného i neodkorněného dřeva. Brikety jsou lisovány na moderním mechanickém lisu pod vysokým tlakem až 2500kg/cm2. Správným vysušením vstupní suroviny a jejím následným zpracováním briketa získává správné vlastnosti, jako je vysoká výhřevnost, mechanická stálost a optimální doba hoření. Naměřené parametry naleznete v obrázcích níže. Brikety Válec Válec T jsou vhodné zejména pokud máte zájem dobrý poměr mezi tepelným výdejem a dobou hoření.

Brikety jsou vhodné do všech spalovacích systému určeným na spalování tuhých paliv. Při hoření brikety nabývají na objemu a to až o 30 %. Plňte ohniště přiměřeně tomuto faktu.

Brikety se vyznačují nízkým obsahem popela okolo 0,6 %, což je dáno použitým materiálem. Při skladování a při manipulaci s briketami je třeba dbát na to, aby se brikety nedostaly do kontaktu s vodou!

Balení

10kg PE balení:

72 balení na paletě = 720kg na paletě

Vratná záloha na paletu EUR (150Kč vč. DPH)

Použití

Brikety Válec T jsou vhodné k použití ve všech spalovacích systémech uzpůsobených pro spalování briket. Brikety při hoření nabývají na objemu a to až o 30 %, nezaplňujte tedy celé ohniště!

Při používání briket je třeba dbát na to, aby se nedostaly do styku s vodou, která by je mohla znehodnotit!

Parametry brikety

Položka Hodnota
Výhřevnost (v bezvo dném stavu)  18,5MJ/kg
Popelnatost  0,6%
Obsah vody  7,9%
Průměr briket  80mm