Brikety Brikety Válec N

Cena od 6,10 Kč / Kg
Množství (kg)
Do košíku

Dřevěné brikety Válec N vyrábíme ze stromové kůry a měkkých pilin vznikajících ve dřevozpracovatelském průmyslu v poměru přibližne 80% stromové kůry a 20% měkkých pilin. Brikety jsou lisovány na moderním mechanickém lisu pod vysokým tlakem až 2500kg/cm2. Správným vysušením vstupní suroviny a jejím následným zpracováním briketa získává správné vlastnosti, jako je vysoká výhřevnost, mechanická stálost a velmi dlouhá doba žhnutí. Naměřené parametry naleznete v obrázcích níže. Brikety Válec Válec N jsou vhodné zejména pokud máte zájem o velmi dlouhou dobu hoření/žhnutí. Jsou vhodné zejména pro noční temperování.

Brikety jsou vhodné do všech spalovacích systému určeným na spalování tuhých paliv. Při hoření brikety nabývají na objemu a to až o 30 %. Plňte ohniště přiměřeně tomuto faktu.

Brikety se vyznačují dlouhou dobou žhnutí, což je dáno použitím stromové kůry. Při skladování a při manipulaci s briketami je třeba dbát na to, aby se brikety nedostaly do kontaktu s vodou!

Balení

10kg PE balení:

72 balení na paletě = 720kg na paletě

Vratná záloha na paletu EUR (150Kč vč. DPH)

Použití

Brikety Válec N jsou vhodné k použití ve všech spalovacích systémech uzpůsobených pro spalování briket. Brikety při hoření nabývají na objemu a to až o 30 %, nezaplňujte tedy celé ohniště!

Při používání briket je třeba dbát na to, aby se nedostaly do styku s vodou, která by je mohla znehodnotit!

Parametry brikety

Položka Hodnota
Výhřevnost (v bezvo dném stavu)  18,5MJ/kg
Popelnatost <3%
Obsah vody  7,5%
Délka pelet  80mm
Sypná hmotnost