Dřevěné pelety

Dřevěné pelety

Peleta je ekologické palivo slisované z dřevní biomasy bez dodatečných pojiv. Obvykle ve formě válečků o průměru 6mm a typické délce v rozmezí mezi 5mm až 30mm.

Historie peletizace dřevního materiálu je poměrně krátká. Její začátky se datují do 70. let minulého století do období ropné krize, kdy se ve strojích na výrobu krmných směsí začaly místo otrub a šrotu používat piliny, čímž vznikala peleta jako alternativa pro drahá fosilní paliva.

Lisováním vznikl z drobných pilin produkt, který co se energetických vlastností týče, mohl směle konkurovat hnědému uhlí. Po odeznění ropné krize nastal odstup od využívání dřevních pelet a nyní můžeme sledovat renesanci v jejich využívání.

V ČR stojí za rozšířením pelet velkou měrou dotace na kotle spalující pelety a dále také zdokonalená distribuce tohoto produktu. Spolu s dobrými vlastnostmi pelet se toto palivo čím dál více dostává do povědomí a jeho pozice na trhu sílí..

ENplus A2 - 15kg sáčky Od 5,70 Kč/Kg

ENplus A2 - 15kg sáčky

Dřevěné certifikované pelety ENplus A2 vyrábíme ve vlastním provozu ve Staré Huti. Obsah popela se pohybuje okolo 0,7-1%. Pelety jsou vyráběny z měkkých dřevin. Vlhkost pelet se pohybuje okolo 8%.

Objednat pelety Více informací