Ekopelety
Ekopelety

Potřebujete poradit?

+420 775 416 855 info@ekopelety.cz

Otevírací doba: Po-Pá 8:30-16hod. 

Informace k dodávkám 2022/2023

Vážení zákazníci, vzhledem k složité situaci na trhu s palivy jsme se rozhodli pro Vás touto formou zodpovědět nejčastější otázky k současné situaci.

Dodávky pelet/briket:

  • Kvůli konfliktu na Ukrajině vypadl dovoz více než 3 000 000 tun paliv, které se vozily z východní Evropy na západ. Tento výpadek nejsou stávající výrobci v Evropě schopni v krátkém časovém horizontu pokrýt.
  • Poptávka po palivu není z důvodu panických nákupů rozložena v čase tak, jak tomu bývalo v minulosti. Téměř celý trh se snaží palivo nakoupit nyní, a to i zákazníci, kteří dříve standardně nakupovali později.
  • Někteří zákazníci se snaží nakupovat více než obvykle a vytvářet nadměrné zásoby paliva. Vzhledem k složité situaci bychom chtěli apelovat na zákazníky, aby objednávali zboží odpovídající spotřebě a dostalo se tak na více zákazníků.

Ceny:

Nejčastější důvody růstu ceny:

  • Rostoucí cena vstupní suroviny – cena materiálu pro výrobu, tedy pilin, neustále roste. Tento efekt je dán stoupající poptávkou po pilině a zároveň klesající produkcí pilin u zpracovatelů z důvodu ochlazování poptávky po jejich produktech. Nastává tedy nedostatek pilin na trhu, jehož výsledkem je pravidelný růst cen pilin. Často slýcháme, že všude leží spousta kůrovcového dřeva, toto dřevo se ale pro výrobu nepoužívá! Energetická náročnost na přeměnu kůrovcového dřeva na pilinu je vysoká a v současné době neekonomická.
  • Ohromná poptávka – poptávka po palivech se z mnoha důvodů výrazně navýšila a pro většinu výrobců je v současné době nezvladatelná.
  • Rostoucí vstupy – výroba pelet a briket je velmi energeticky náročná, ať už co se spotřebované elektřiny, tak tepla na vysoušení týká. Toto navýšení je nutné promítnout do ceny výrobků.

Výhled do budoucna (jedná se o subjektivní názor):

Dostáváme dotazy, jak to bude do budoucna s dodávkami a cenou pelet a briket. Bohužel v této rozkolísané době není možné poskytnout spolehlivou odpověď. Každý růst musí zákonitě vyústit v korekci, a tedy i v pokles cen. V letošním roce bohužel přílišné zlepšení situace nepředpokládáme kvůli výše zmíněným vlivům, nicméně do budoucna se dají očekávat následující skutečnosti:

  • Zákazníci budou více šetřit s palivem, spotřeba tedy poklesne.
  • Někteří zákazníci naakumulují více paliva a o to méně nakoupí v budoucnu.
  • Výrobci paliva se v čase situaci přizpůsobí a budou schopni se efektivněji bránit nárůstu cen suroviny.

Rezervace:

V současné době z důvodu velkého počtu naakumulovaných objednávek další nepřijímáme. Očekáváme, že další objednávky budeme schopni přijmout v období září/říjen s dodáním v listopadu/prosinci. Zákazníky, kteří zašlou poptávku na email: info@ekopelety.cz budeme informovat ohledně možného doručení 1.11.2022. 

Proč
koupit palivo
právě od nás?

Jsme český výrobce
pelet a briket

Palivo zdarma uskladníme
mimo topnou sezónu

Máme vlastní rozvoz a palivo
vám dovezeme až domů

Kontakty

Stará Huť 491 (bývalý vojenský areál)

Otevírací doba: Po-Pá 8:30 -16h

 

+420 775 416 855 

info@ekopelety.cz