Dřevěné pelety ENplus A1 - Volně ložené

Dřevěné pelety
Cena od 5,70 Kč / Kg
Množství (kg)
Do košíku

Dřevěné pelety ENplus A1 vyrábíme z pilin vznikajících v dřevozpracovatelském průmyslu. Základem výroby kvalitních pelet je správné vysušení vstupní suroviny z hodnoty okolo 35-50% na vlhkost okolo 8%. O vysušení se stará automatický systém, který kontroluje, zda je vlhkost suroviny před vstupem do lisu na správné úrovni. Po vyšušení je surovina za vysokého tlaku a teplot slisována do formy pelety o průměru 6mm. Po vylisování jsou pelety zchlazeny tak, aby došlo ke správnému zatuhnutí přírodního pojiva a peleta získala potřebnou mechanickou pevnost a stálost. Na závěr je z pelet odstraněn jemný odrol a pelety jsou baleny do 15kg PE sáčků, nebo dále expedováný pomocí cisterny.

Mohlo by Vás zajímat:

  • Obsah popela okolo 0,4% = 4kg popela z 1 tuny spálených pelet!
  • Popel se dá použít jako přírodní hnojivo.
  • Kvalita pelet nezávisí na barvě pelet! Barva je dána více faktory jako například stářím zpracované suroviny, sušící technologií atd...

 

Pelety ENplus A1 jsou vhodné především do teplovzdušných kamen a kotlů, které nemají spalovací komoru uzpůsobenou pro spalování pelet s příměsí kůry. Každý výrobce, nebo prodejce by Vám měl být schopen sdělit, které pelety jsou vhodné pro spalování ve Vašem zdroji.

Pelety vynikají především nízkým obsahem popela, což se projeví v nižších nárocích na obsluhu kotle, nebo kamen. Nízký obsah popela je dán tím, že certifikované pelety mohou být vyráběny pouze z kmenového dříví a chemicky neošetřených zbytků z dřevozpracujícího průmyslu. Materiál tedy neobsahuje kůru a další příměsi, které vedou k většímu obsahu popela. 

Balení

15kg PE sáčky:
65 sáčku na paletě = 975kg
Vratná záloha na paletu 120X100 (100Kč/ks vč. DPH)


Pelety volně ložené:
Zaváženo cisternou: viz. sekce Doprava

BIG BAG:
975kg pelet ve vaku
vratná záloha na paletu 120X100 (100Kč/ks vč. DPH
vratná záloha na vak (200Kč/ks vč. DPH)

Použití

Pelety ENplus A1 jsou vhodné k použití ve všech spalovacích systémech uzpůsobených pro spalování pelet. Návod ke správnému používání pelet naleznete v každém manuálu dodávaném k spalovacímu systému. Při používání pelet je třeba dbát na to, aby se nedostaly do styku s vodou, která by je mohla znehodnotit! Proces spalování pelet je plně automatický, stačí tedy pelety nasypat do násypky/zásobníku a o zbytek se již postarají peletová kamna/kotel. Díky automatizaci a systémem řízenému dávkování pelet a cirkulace vzduchu dochází k optimálnímu spalování při vysoké účinnosti pohybují se okolo 90%. Vysoká účinnost má vliv na šetření nákladů za vytápění.

Parametry pelety

Položka Hodnota
Výhřevnost (v bezvo dném stavu)  18,533 MJ/kg
Popelnatost  0,38%
Obsah vody  7,59%
Délka pelet  5-25 mm
Sypná hmotnost  650 kg/m3