O Ekopalivech

Rodinná společnost vznikla v roce 2009 v areálu bývalých vojenských kasáren, kde se zabývá výrobou, prodejem a distribucí dřevních pelet a briket.

Do portfolia našich služeb patří velkoobchodní i maloobchodní prodej v místě výroby a rozvoz prostřednictvím vlastního vozového parku, který zahrnuje rozmanitou manipulační techniku, pro uspokojení individuálních přání zákazníka.

Pelety jsou zaváženy nákladními automobily s terénními manipulátory, které Vám palivo složí kam si ukážete. Dále pelety zavážíme pomocí cisterny na volně ložené pelety a to menší cisternou na max. 6 tun, která je vhodná pro menší zásobníky a hůře dostupná místa. Pro větší instalace je určena cisterna na max 20 tun s větším dosahem hadic a to až 40m. 

Kapacita produkce našich výrobních závodů se pohybuje okolo 20 000 tun dřevních paliv ročně. Při výrobě klademe velký důraz na kontrolu kvality paliv. Nabízíme pouze vlastními silami, v česku vyráběná paliva, díky čemuž jsme schopni garantovat kvalitu dodaného paliva. V případě zájmu není problém se po telefonické dohodě na provoz osobně podívat a vidět na vlastní oči, jak se paliva vyrábějí.

Naše výrobky můžete zakoupit ve výrobním areálu ve Staré Huti, nebo si je nechat zavézt až domů. 

Pravidelně se snažíme připravovat zajímavé akce pro zákazníky. Mezi nejvyužívanější patří např. letní předplatba pelet, kdy si zákazník nakoupí palivo v období březen - červen za letní cenu, která bývá zpravidla nejnižší. V ceně je poté zahrnuto uskladnění paliv v našich prostorách zdarma a to až do března následujícího roku. Zákazník si zboží může vyzvednout, nebo nechat zavézt, jak uzná za vhodné.